ENERJİ NAKİL HATTI DİREKLERİ

MİTAŞ Endüstri 36 kV’a dek enerji dağıtım hattı ve 1200 kV’a dek enerji iletim hattı çelik direklerinin tasarımı ve üretimi konusunda tecrübe ve uzmanlığa sahiptir.

Çelik direkler kafes veya poligon tip olarak müşteri şartnamelerine ve uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanmaktadır.

Tasarlanan yeni direklerin prototipi kurulup kontrol edilerek ve müşteri tarafından talep edilmişse yetkin test istasyonlarında yük testine tabii tutularak tasarım doğrulaması yapılmakta, bu şekilde olası hatalar seri üretimden önce düzeltilip müşterilere doğru ürünler, doğru üretim planlamasıyla teslim edilmektedir.

Enerji nakil hattı direkleri, MİTAŞ Endüstri’nin Ankara’da faaliyet gösteren kafes ve poligon direk imalat fabrikalarında bulunan hassas toleranslı CNC tezgahlarında imal edilip, modern galvaniz fabrikalarında çinko kaplanmaktadır. Fabrikalarda girdi, proses ve son ürün aşamalarında yapılan kontrol ve testler ile ürünlerin müşteri spesifikasyonuna ve ilgili standartlara uygun olması sağlanmaktadır.

Kafes direk imalat fabrikası 20.000 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 45.000 m2 alanda faaliyet göstermektedir ve yıllık imalat kapasitesi 72.000 tondur. 

Poligon direk imalat fabrikası ise 12.500 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 38.000 m2 alanda, yıllık 30.000 ton imalat kapasitesi ile üretim yapmaktadır. Bu tesis otomatik plazma, tozaltı kaynak ve bükme makinaları, sac ve boru lazer kesimleri ile ürünlerin imalatını en kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirmektedir.

MİTAŞ Endüstri, üstlendiği projeleri müşteri şartnamelerine, teknik spesifikasyonlara ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile EN 1090 fabrika üretim kontrolü standartlarına göre yerine getirmekte; ayrıca galvaniz kaplama ve kaynak işlemlerini müşteri talebi doğrultusunda ilgili standartlara (ISO, EN, ASTM, CSA vb) göre yapmaktadır. Üretimin gerektirdiği tüm kontrol ve testler, MİTAŞ bünyesindeki akredite edilmiş test laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Üretim süreçleri entegre SAP yazılımları ile uygulanarak iş gücü, makine, malzeme kaynakları en verimli şekilde kullanılmakta ve etkin bir sürdürülebilirlik elde edilmektedir. Bu yazılımlar ile ayrıca ürünlerde tam bir izlenebilirlik sağlanmaktadır.

MİTAŞ Endüstri kafes direk üretiminde ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve EN 1090 fabrika üretim kontrolü (CE) sertifikalarına sahiptir.