BAŞKANIN MESAJI

1955 yılında temelleri atılan MİTAŞ Grup Şirketleri olarak, 2018 yılı itibariyle önemli bir kurumsal değişim içine girmiş bulunmaktayız. 

Bu değişim kapsamında enerji iletim hattı direkleri, trafo merkezleri ve güneş enerjisi çelik yapıları, telekomünikasyon direkleri, poligon direkler ve benzeri çelik yapılar konusunda faaliyet gösteren şirketlerimiz, MİTAŞ Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş. adı altında yeniden yapılanarak birleşmekte ve hizmetlerine MİTAŞ Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş.'de devam etmektedirler.

Bu birleşmenin amacı performansımızı üç boyutta iyileştirmektir: 

1.    Tüm şirketi tek bir stratejiye odaklamak, 
2.    Mühendislik/teknoloji alanları başta olmak üzere tüm disiplinlerdeki yeteneklerimizi daha çok geliştirmek,
3.    Ortak hedeflerimiz etrafında daha fazla işbirliği ve sinerji ile çalışmak. 

Bu yeni dönemde, sunduğumuz yüksek kaliteli hizmetlerin devamında bir değişiklik olmayacağını vurgulamak isteriz.

MİTAŞ Endüstri, ülkemizin değerli sektörel markaları olan MİTAŞ Grup Şirketlerinin bugüne kadar üstlendiği rolü, tüm çalışanlarının, paydaşlarının ve iş ortaklarının katılımı ve katkısıyla dinamik ve girişimci bir ruh ile daha da ileriye götürecektir.

Önümüzdeki yıllarda sizinle uzun ve karşılıklı yararlı bir iş birliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Volkan KARABAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı