TARİHÇEMİZ

MİTAŞ Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş., 18.01.2018 tarihinde MİTAŞ Grup Şirketlerinden MİTAŞ Sac İşleme Merkezi A.Ş.’nin ismini MİTAŞ Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş. olarak değiştirmesi ile faaliyete başlamıştır. 

MİTAŞ Endüstri’nin kuruluşundaki faaliyet alanı yüksek hassasiyet gerektiren metal plaka ürünleri ve makine parçalarının, enerji nakil ve dağıtım hattı ve her türden ağır ve hafif çelik kontrüksiyon ile savunma sanayine yönelik ürünlerin cıvatalı ve/veya kaynaklı imalatı, sıcak daldırma galvaniz ve/veya boya kaplanmasıdır.
MİTAŞ Grup Şirketlerini ortak hedef doğrultusunda tek bir stratejiye odaklamak ve sinerji yaratmak için alınan üst yönetim kararı doğrultusunda, enerji iletim hattı direkleri, trafo merkezleri ve güneş enerjisi çelik yapıları, telekomünikasyon direkleri, poligon direkler ve benzeri çelik yapılar konusunda faaliyet gösteren grup şirketlerimiz, MİTAŞ Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş. adı altında yeniden yapılanarak birleşmektedirler. Bu işlemleri tamamlanan grup şirketlerimiz hizmetlerine MİTAŞ Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş.'de devam etmektedirler.

MİTAŞ Endüstri’yi oluşturan MİTAŞ Grup Şirketlerinin temeli 1955 yılında Ankara’da kurulan ve enerji iletim hattı direklerinin tasarımı, imalatı, galvanizlenmesi ve montajı konusunda faaliyet gösteren ve bir kamu kuruluşu olan MİTAŞ Madeni İnşaat İşleri Türk Anonim Şirketi ile atıldı.

1989 yılında EMTA A.Ş.’nin, hisselerin %50.04’ünü satın alması ile başlayan yarı özelleştirme sürecinde insan kaynaklarının yenilenmesi ve eğitimi, üretim ve galvaniz fabrikalarının modernleştirilmesi ve yeni yatırım ve çalışma alanlarına yönelik fizibilite çalışmaları hızlandırılarak sürdürüldü. 

1993 yılında sermaye dağılımında EMTA A.Ş.’nin payı %83.35 e çıkarken, kamu kesiminin payı %16.65 oldu. Bu dönemde, MİTAŞ’ın dış pazarlara yönelmesiyle birlikte üretim sürekli arttı ve sadece iç pazar için değil tüm dünya ülkeleri için üretim hamlesine başlanarak ilk ihracat 1993 yılında Cezayir’e gerçekleşti.
1994 yılı içinde hisse dağılımı %97.95 MİTAŞ ve %2.05 Kamu payı olarak yeniden belirlendi.

MİTAŞ, 1994 yılından itibaren kurulmaya başlanan grup şirketleri ile bilgi ve deneyimlerini uzmanlığa dönüştürmeye başladı. 

Bugün, MİTAŞ Grup Şirketlerinin sektörel tecrübe ve teknolojilerini bünyesinde birleştiren MİTAŞ Endüstri, bütünleşik ürün ve hizmetler sunarak müşterilerine katma değer sağlamaya ve insanların yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmaya devam edecektir.