VİZYON, MİSYON VE POLİTİKALARIMIZ

Vizyonumuz: Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider olmak.

Misyonumuz: Faaliyet alanlarımızda yaratıcı, güvenli ve çevre dostu teknolojiler ve uygulamalarla kaliteli ürün ve hizmetler sunarak, dünya ülkelerinin gelişmesine, refahına katkıda bulunmak ve bu sayede insanların yaşam kalitelerini yükseltmek.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız:

MİTAŞ Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş. faaliyet gösterdiği sektörde başarılı ve güvenilir bir dünya markası olmak için kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve bilgi güvenliği ile ilgili konuların önem taşıdığının bilincindedir. 

Bu amaçla tüm faaliyetlerini vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliği ve bilgi güvenliğini kapsayan entegre yönetim sistemine uygun olarak, sürdürülebilir şekilde yerine getirir.

MİTAŞ Endüstri bu kapsamda;

  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • İş süreçleri için ölçülebilir hedefler belirlemeyi ve performansını uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde arttırmayı,
  • Insan kaynaklarını, bilgi ve üretim teknolojilerini sürekli geliştirerek, dinamik, yenilikçi ve rekabetçi pozisyonunu korumayı,
  • Müşteri beklentilerini değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerinde oluşturarak ekip ruhu içerisinde karşılamayı,
  • Çalışmalarını yürürlükteki yasal düzenlemelere, uluslararası kabul gören standartlara, müşteri şartlarına ve sektörel iyi iş uygulamalarına uygun yürütmeyi, mevzuata uyum güvencesini geliştirmeyi,
  • Faaliyetlerinin insana ve çevreye olabilecek olumsuz etkilerini tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve bunları tüm çalışanları, tedarikçileri ve yüklenicileri ile uygulamayı,
  • Emniyetsiz ve güvensiz durum ve hareketleri, olası kaza ve meslek hastalığı risklerini minimize etmeyi,
  • Enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanarak tüketimi, atıkları ve sera gazı oluşumunu azaltmayı, kirliliği önlemeyi, 
  • Kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve bilgi güvenliği konularında çalışanların ve iş ortaklarının yetenek ve yetkinliklerini geliştirmeyi, çalışmalara katılmalarını sağlamayı ve danışmayı,
  • Müşterilerin, paydaşlarının, iş ortaklarının ve çalışanlarının hassas bilgilerini ve fikri mülkiyetlerin güvenliğini sağlamayı, bilgi güvenliğini ihlal eden olaylara hızlı ve uygun şekilde müdahale ederek zararı en aza indirmeyi ve faaliyetlerini en az kesinti ile sürdürmeyi,

 

taahhüt eder. 

Barış KARABAĞ
Başkan