AIS, GIS ve Mobil Trafo Çelik Yapıları

Trafo merkezleri elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine ve iletim sisteminden de dağıtım şebekesine aktarılması işleminin bağlantı noktasında yeralan tesislerdir. Bu tesisler yüksek gerilim enerji nakil hatlarından elektrik enerjisini alarak, orta ve alçak gerilime indirip tüketicilere dağıtır.

Trafo merkezleri için çelik yapıların tasarım ve üretimi, aşağıda belirtilen trafo merkezi türleri dikkate alınarak kafes ve poligon tip, cıvatalı ve kaynaklı olarak yapılmaktadır:

  • Hava yalıtımlı açık şalt sahalı trafo merkezleri (AIS): Genel olarak 36 kV’tan 800kV’a dek olan ve açık şalt sahalı olarak kurulan tesisler.
  • Açık ve kapalı alanlarda kurulan SF6 gazı ile yalıtılmış kapalı ve mahfazalı trafo merkezleri (GIS): Orta gerilimi alçak gerilime düşürmek için kapalı / mahfazalı mekanlarda kurulan trafo tesisleri.
  • Mobil trafo merkezleri: Acil enerji ihtiyacı, geçici enerji talebi ve ilave güç ihtiyacı gereken durumlarda bu ihtiyacı karşılamak için taşınabilir platformlar üzerinde imal edilen trafo ve dağıtım merkezleri.
     

Çelik yapılar kafes tip kolon-kiriş mesnet, A tipi kaynaklı kolon, kaynaklı mesnet, H/I veya boru/ kutu kaynaklı mesnet şeklinde üretilerek, galvanizli ve/veya boyalı olarak teslim edilmektedir.
 

Ürün Görselleri